MIMOŠKOLNÍ ČINNOST

Hrajeme pro rodiče i pro školy a také se snažíme občas vyrazit i někam mimo náš prostor.

CHODÍME DO DIVADEL

3x do roka s klubem mladého diváka
(děti od 2. stupně)

ÚČASTNÍME SE PŘEHLÍDEK

Inspirujeme se tvorbou jiných souborů a sami se rádi předvedeme.

JEZDÍME NA VÍKENDOVKY

Hlavně s dětmi, které pracují na filmech.

SOUSTŘEDÍME SE V ITÁLII

Ke konci školního roku vyrážíme na studijní pobyt do Itálie.