základy videotvorby
  • videotvorba jako součást projektového vyučování
  • záznamy školních akcí a aktivit 
víte jak na to

Nebudeme vás učit, jak se natáčí film. Získáte praktické zkušenosti – jak a na co natočit záběr a jak a v čem ho zpracovat.

VÍCE NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ

Tématem film a škola se zabýváme už více než patnáct let. Vyzkoušeli jsme co funguje, co ne a stále se vyvíjíme.

Určeno pro: Pedagogy ZŠ, SŠ, lektory
Doba trvání:
8 vyučovacích hodin
Cena: 
 2000 Kč/účastník
Počet účastníků: 
max. 4 účastníci ve skupině (práce ve dvojicích)