DIVADELNÍ IMPROVIZACE VE ŠKOLNÍ PRAXI

Ideální kurz pro učitele s aprobací: ČJ, zeměpis, dějepis, přírodopis, ZSV, výchova ke zdraví, rodinná výchova, 1. st. ZŠ (prvouka, přírodověda, vlastivěda)

zásobník technik a her

Na kurzu si vyzkoušíte hry a techniky, které lze snadno aplikovat pro vaši odbornost. 
Techniky dobře fungují pro fixování vědomostí z „klasické“ výuky a zároveň pro rychlé odreagování vašich žáků.

snadná implementace do výuky

Zařazení technik do výuky je snadné a časově nenáročné.

Určeno pro: Pedagogy pracující s dětmi a mládeží ve věku 6 – 18 let
Doba trvání: 
8/16 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
6 – 15 účastíků ve skupině
Možnost přihlášení: 
Aktuálně, z časových důvodů, nevypisujeme kurzy s možností individuálního přihlášení.
Kurzy si objednávají pouze organizace, které zajišťují účastníky.
V případě zájmu o kurz se zkuste domluvit s kolegy na pracovišti a kontaktujte nás.
Kurzy mohou probíhat u vás, u nás, nebo v rekreačním zařízení dle domluvy.
Děkujeme za pochopení.