CENA

150 Kč / dítě -I- 2 třídy -I- 1 dopoledne -I- 1 škola
Kameran přijede na jedno dopoledne, během kterého natočí dvě třídy v jedné škole po sobě.
Aby bylo možné realizovat dvě natáčení za jeden den, je nutné, aby byl učitel se třídou připravený na natáčení podle instrukcí – to znamená, že děti mají připravené povídání a obrázky.
Obyčejně stačíme natočit první třídu do velké přestávky a druhou třídu po velké přestávce, vždy jsme přibližně dvě vyučovací hodiny v jedné třídě. Učitelé jsou připravi na možné časové posuny.

280 – 350 Kč / dítě -I- 1 třída -I- 4-5 vyučovacích hodin
Kameran má celé dopoledne na natočení jedné školní třídy.
Delší čas se využije podle individuální domluvy s učitelem například:
– třída se dopředu nepřipravuje, vše se realizuje až v den natáčení
– třída chce natočit i krátké scénky ze školy – ukázat jídelnu, šatny atd.
– místo klasického povídání lze natáčet i krátké scénky (fotbalisti hrají fotbal, dívka chce být doktorkou a vyšetřuje, parkuristi skáčou přes lavice, hudebníci preludují atd.). U tohoto způsobu natáčení je nutné počítat s maličko horším zvukem, protože nelze využít klopových mikrofonů.
– učitel může přijít i s dalšími kreativní nápady
– cena se domlouvá dopředu podle náročnosti projektu

Ceny jsou počítáné pro minimální počet 20 dětí ve třídě. U menších tříd se ceny domlouvají individuálně.
Cestovné – do 25 kilometrů od Libčic nad Vltavou zdarma, každý další nad 25 kilometrů 10 Kč/kilometr. Pražské školy mají cestovné zdarma.

ČAS

Natáčení obvykle stihneme za dvě vyučovací hodiny, ale je dobré nechat si hodinu rezervu. U početnějších tříd raději rovnou počítáme s třemi vyučovacími hodinami. Větší čas necháváme i u prvňáčků. Časovou dotaci vždy dopředu konzultujeme s vyučujícím.

Film je dlouhý přibližně od sedmi do dvaceti minut.

Zpracování filmu lze stihnout i do druhého dne, ale pouze v případě, že je to opravdu nutné (film se má promítat na blízké besídce rodičům a podobně). Zpracování filmu garantujeme do 14 dní, zpravidla ho odesíláme do týdne od natáčení.

PRŮBĚH NATÁČENÍ

Dokumentarista dorazí ke škole přibližně 30 minut před natáčením a zavolá učiteli, který ho vyzvedne před hlavním vchodem a dovede do třídy. Dokumentarista připraví třídu a začne natáčet.

V případě, že se jedná o druhé natáčení v jednom dni, tak vyzvedne učitel dokumentaristu v třídě předchozího natáčení (obyčejně o velké přestávce)

Natáčíme ve třídě s denním světlem a jedním přídavným světlem.
Pro zvuk používáme klopový mikrofon.
Natáčíme na kameru Panasonic G100.

GDPR, ZACHÁZENÍ S VÝSLEDNÝM SNÍMKEM

Výsledný snímek bude nahrán ve formě souboru MP4 na veřejném úložište na internetu (zpravidla na neomezenou dobu není-li domluveno jinak, nejméně však na jeden měsíc od nahrání souboru do úložiště). Snímek ke stažení může dohledat pouze osoba, která obdržela odkaz.
Odkaz k souboru zasílá dokumentarista třídnímu učiteli, ten jej dále přeposílá zákonným zástupcům dětí.

Výsledný snímek není primárně určený ke sdílení na sociálních sítích, ani k jiné veřejné produkci.
Snímek je určený pouze pro osobní účely dětí a jejich zákonných zástupců a pro archivní potřeby školského zařízení.

Děti ani jejich zákonní zástupci nemají právo výsledný snímek veřejně prezentovat, nemají-li písemný souhlas všech ve snímku zobrazených účastníků natáčení.
Toto právo má pouze školské zařízení, má-li písemný souhlas všech účastníků natáčení (obyčejně se řeší obecným souhlasem GDPR při nástupu dítěte do školského zařízení).

Tags:

Comments are closed

Talentové zkoušky do dětských souborů budou probíhat během května a v září. Chcete-li dostat pozvánku, napište na jara.hejnic@gmail.com.